Business for Breakfast – moderní networking v Čechách

0

Rozhovor se zakladatelkou moderního referenčního networkingu v České republice Kamilou Zárychtovou o networkingu, podnikání a podnikatelské kultuře v Čechách

Znáte pojem „networking“? Networking je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak hledat nové zákazníky a nové obchodní příležitosti. Zjednodušeně by se dalo říci, že jde o sdružování a setkávání skupin společně smýšlejících podnikatelů, jejichž účelem je navazování a budování kontaktů, vzájemné poznávání a vytváření obchodních příležitostí.

Myšlenku networkingu do České republiky poprvé přivedla paní Kamila Zárychtová, která je zakladatelkou české pobočky úspěšné networkingové platformy Business for Breakfast (BforB). A protože paní Zárychtová je v oblasti networkingu v Čechách pojmem a nenajdete u nás v tomto oboru většího odborníka, zeptali jsme se jí na několik věcí, které bychom o networkingu rádi věděli:

Myšlenka networkingu je bez nadsázky geniální. Jak Vás napadlo se vydat právě tímto směrem?

„Vlastně to nebyl nápad, ale spíš příležitost, která se mi naskytla úplnou náhodou. S networkingem jsem se poprvé setkala v Anglii, kde jsem v té době žila, a mé první setkání s ním zprostředkoval sám zakladatel a majitel BforB, John Fisher, který mě pozval na setkání jejich klubu. Byl to skutečně neopakovatelný zážitek: najednou jsem se ocitla v prostředí lidí, kteří měli chuť a snahu si navzájem pomoci ve svém byznysu. Někdo hledal kontakt nebo pomoc a lidé spontánně zvedali ruce a nabízeli pomoc nebo řešení. Bylo to úžasné a já si říkala „Wow“, tak tohle je prostředí, kterého chci být součástí. A protože u nás nic takového v té době nebylo, tak jsem si to musela vybudovat…“

Jak dlouho vám trvalo přenést networking do Čech?

„S BforB v Čechách působíme 5,5 roku, ale rozhodně se nedá říci, že bychom měli „dobudováno“. Určitě nás ještě hodně práce čeká. Ale i tak vidím za tu dobu velký pokrok v přístupu k této oblasti a v jejím vnímání. Když jsem začala lidem říkat, že mohou získávat byznys na základě spolupráce, důvěry a vzájemné podpory, dívali se na mě zpočátku s nedůvěrou a trochu i s despektem. Většinou to brali jako nějaký multilevel. Dnes si už většinou všichni uvědomují, jak silným nástrojem networking v podnikání vlastně je a co všechno nabízí. Existuje však řada nástrojů a aktivit, které umožňují ještě větší využití jeho potenciálu a tam je ještě velký prostor pro další práci – naučit lidi, jak s tím vším lépe pracovat.“

Měla jste někdy slabou chvilku, kdy jste pochybovala, zda jste se vydala správným směrem?

„Takové chvilky jsou pořád. Stále se řeší nějaké problémy, jako v každém podnikání. Někdy problém srazí člověka na chvíli na kolena, ale naštěstí – nebo možná bohužel – kdo ví, když se pustíte do budování podniku, tak z toho nejde jen tak vycouvat. Je jasné, že kdyby podnikání bylo jen o šíření vize, tak by to bylo všechno snadnější. Ale chcete-li podnikat, musíte se stát odborníkem na spoustu oblastí nejen na oblast, v které podnikáte. Musíte vést firmu a ekonomicky ji umět spravovat, musíte se stát manažerem, leadrem, musíte rozumět účetnictví, marketingu a mít jasný koncept a směr, kterým firmu chcete vést. A to jsou věci, které člověku berou čas a elán. Takže ano, mnohokrát jsem to chtěla vzdát, ale naštěstí vize toho, co buduju, byla mnohem silnější než jakékoli problémy…“

Motivace je v práci velmi důležitou věcí. Co motivuje a pohání Vás?

„Nedávno jsem četla velmi zajímavý článek o motivaci a inspiraci a jaký je v tom rozdíl. Pořád se snažíme někoho motivovat, ať už pozitivními nebo negativními faktory, a vždycky se dobereme nějakého výsledku. Ale pravá inspirace, ta je v nás, na tu žádná motivace neplatí. Můžete řešit cokoli, pokud máte inspiraci hluboko v sobě, tak vás nic nezastaví.

U mě je to o inspiraci a vizi, to je tím, co mě pohání. Motivuje mě důvod, proč jsem se rozhodla to celé dělat a tím je změna podnikatelské kultury k lepšímu a to, že chci být součástí prostředí lidí, kteří si vzájemně pomáhají k úspěchu a k ekonomické stabilitě. Je to sice velká práce, ale pod vedením takové myšlenky to má rozhodně smysl a význam pro ostatní. Hovoříme-li řečí čísel, tak v loňském roce jsme začali zaznamenávat finanční úspěch našich členů, a přestože se nám podařilo zaznamenat zhruba 40 % realizovaných zakázek, i tak se výše zakázek mezi členy BforB vyšplhala k hodnotě 80 milionů Kč za rok. A to je skutečně motivující, to, že se lidé dávají takhle dohromady a pomáhají si být silnějšími a konkurenceschopnějšími. A to je důležité.“

Jak jste zvládla změnu ze zaměstnance v podnikatele? Nelitujete někdy?

„Jak už jsem říkala, podnikání není jednoduché, vyžaduje od vás spoustu znalostí a času a často přináší i různá nečekaná překvapení. Ale tím, že jsem si BforB vybudovala od úplného začátku, stal se neoddělitelnou součástí mého života. Podnikání není jen práce, je to způsob života. Těžko dokážete oddělit, kde končí práce a začíná osobní život. Je to všechno provázané a jedno ovlivňuje druhé. Lidé, kteří podnikají, mají jiné myšlení, jiný životní styl, než lidé, kteří s odchodem ze zaměstnání většinou odcházejí i od všech problémů, které v práci řešili. Máte-li vlastní podnik, musíte hledat cesty, jak překonat překážky a dostat se dál. Nemůžete si dovolit zastavit se v půli cesty. A to je dobrá škola pro život, protože takový přístup se vám hodí všude v životě, ať řešíte cokoli…“

Jaké máte plány do budoucna, jakým směrem se dál chcete rozvíjet?

„BforB je v současné době největší organizací specializující se na referenční networking. To bylo mým cílem, který jsem si splnila a chci ho do budoucna udržet. Naším cílem je vytvořit prostředí podnikatelských klubů v každém okresním městě. Znamená to hodně práce, ale je to velká výzva. Bude-li v každém okresním městě existovat fungující klub, ve kterém si budou podnikatelé pomáhat, stanou se silnějšími, protože budou součástí komunity, která se navzájem podporuje. To je velká příležitost pro malé a střední podnikatele, kteří hýbou ekonomikou a jsou pro ni nejdůležitější. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě osvěta, nechceme, aby v klubu lidi seděli a koukali na sebe, ale aby byli aktivní a aby správně využili potenciál, který jim kluby nabízí.

Tímto způsobem také hodně přispíváme ke změně atmosféry v podnikání a k celkové změně podnikatelské kultury. Tady jde o důvěru a doporučení a s tím jde ruku v ruce vzájemný respekt. Vyžaduje to úplně jiné chování, než na jaké jsme často u podnikatelů zvyklí a s jakým se běžně v obchodním životě setkáváme.

Základní pravidlo zní: čím kvalitnějšími lidmi se v klubu lidé obklopí, tím mají lepší předpoklady pro dobrý byznys. Když se členem klubu stane úžasně schopný a šikovný člověk, je zájmem všech s ním spolupracovat, protože všichni vidí, jaký má potenciál a jsou ochotni mu nabídnout ten svůj. A když se takhle spojí kvalitní lidé, tak z toho zákonitě vzniknout mimořádné věci.“

A poslední otázka na závěr: máte nějaké krédo, které Vás charakterizuje?

„Myslím, že nejdůležitější je nesoudit věci, ale vidět v nich to pozitivní, co vás posouvá. V tom nejspíš spočívá hlavní rozdíl mezi pasivním a aktivním přístupem k životu. Aktivní člověk se nechce zastavit, chce jít dál, a proto se nechce zakonzervovat někde, kde bude všechno jen soudit a kritizovat. A já chci rozhodně jít pořád dál…“

Autor: Hanka

 

 

Sdílet.

Zanechat komentář