Je váš šéf patologický manipulátor?

0

S manipulativním člověkem se v životě setkal snad každý. Výskyt těchto typů na vedoucích pozicích je velmi častý, neboť manipulátoři díky svým manipulacím často rychle postupují na kariérním žebříčku.

2. Manipulativní osobnost

Manipulativní osobnost je člověk, který využívá našich dobrých vlastností a ochoty pomoci k ovlivňování našeho chování. Tímto způsobem si potvrzuje svůj narušený pocit vlastní hodnoty. Jeho cílem je dostat své oběti do stavu závislosti, aby je mohl ovládat. Ve chvíli, kdy zjistí, že jeho oběť se nechá ovládat a není schopna se bránit, stává se z něho tyran a despota.

Oběť si většinou tento vliv manipulátora neuvědomuje a hledá chyby ve své osobě. Tím však jen ztrácí sebejistotu, stává se zranitelnější a snáze manipulovatelnou. Každou snahu vyjít manipulátorovi vstříc a hledat vlastní rezervy, manipulátor bez skrupulí zneužije proti své oběti. Manipulátor si libuje ve znevažování druhých lidí, neboť tak si připadá hodnotnější a získává pocit nadřazenosti.

Dialog s manipulátorem bývá obtížný; názory a potřeby druhých ho nezajímají. Naopak cítí neustálou potřebu dokazovat druhým správnost svých myšlenek a to navzdory pravdě i faktům. Manipulátor odmítá diskusi, při pokusu o rozhovor dává často najevo, že ho debata nezajímá (odchází z místnosti, dělá jiné věci, mění téma hovoru), často otevřeně lže. Pokud ho partner na jeho lež upozorní, většinou se urazí a odchází středem.

Jak poznat manipulátora: 

  1. Lže a překrucuje pravdu, dává jasně najevo, že svůj názor nezmění
  2. Navozuje u ostatních pocit viny
  3. Jde důsledně za svým cílem i na úkor druhých, přání a potřeby ostatních ho nezajímají
  4. Využívá morální zásady ostatních k naplnění vlastních potřeb, zpochybňuje dobré vlastnosti a schopnosti ostatních, kritizuje a odsuzuje
  5. Lichotí, dává dárky nebo je pozorný, ale vždy za to časem něco vyžaduje
  6. Lituje se a dělá ze sebe oběť. Všichni mu ubližují, nikdo mu nerozumí, v práci ho využívají, atd. Vždy se snaží svalit vinu na druhé
  7. Nesnáší kritiku a popírá zcela zjevná fakta
  8. Zasévá podezřívavost, rozděluje lidi, mění názory dle situace a chování dle osob, s nimiž je právě v kontaktu
  9. Je egocentrický, vyvolává pocit, že má navrch. Přiměje ostatní dělat věci, které by z vlastní vůle neudělali.

Jak se bránit útokům a kritikám manipulátora:

Prvním krokem je uvědomit si, že se jedná ze strany vašeho nadřízeného o manipulaci. Musíte pochopit, že manipulátor je patologická osobnost, která se nikdy nezmění. Jediný způsob, jak mu čelit, je použít kontramanipulaci. Musíte změnit své postoje a zapracovat na svém sebevědomí. Jen budete-li silnou osobností, která o sobě nepochybuje, je si vědoma svých hodnot a dokáže stanovit pro ostatní hranice, přestane nad vámi mít manipulátor moc.

Zamyslete se nad svými pracovními výsledky a nad svým přínosem pro firmu, ve které pracujete. Uvědomění si vlastní hodnoty vás posílí. Správné sebehodnocení vám pomůže poznat, kdy se jedná o oprávněnou kritiku a kdy se jedná o snahu získat nad vámi převahu a vyvolat ve vás pocit nedostatečnosti. Uvědomte si, že manipulátor se nikdy nezmění. Proto je na vás, abyste změnili svůj přístup.

Musíte se přestat bránit útokům manipulátora a ospravedlňovat se za to, co vám vytýká. Nenechte se zatáhnout do jeho hry! Stůjte za svým názorem a sledujte svůj cíl, který jste si předem stanovili. Dejte najevo klid a lhostejnost, tím vezmete manipulátorovi vítr z plachet. Snažte si nebrat manipulátorovy útoky osobně, nereagujte obranně, naopak, buďte aktivní a snažte se vždy udržet směr hovoru.

Sdílet.

Zanechat komentář