Jste arogantní?

0

Arogance je povahový rys lidí, kteří dávají najevo nadměrně silné ego. Typickými projevy arogantních jedinců je přezíravé chování k ostatním, nadutost, domýšlivost, povýšenost až nadřazenost. Často však zakrývají vnitřní pocit méněcennosti, jež si kompenzují nadřazeným chováním a vystupováním.

U druhých většinou aroganci identifikujeme poměrně snadno. Ale co u sebe? Poznáte, kde leží hranice mezi asertivitou a arogancí? Zde je 12 nejčastějších projevů arogance, které nám mohou napovědět:

1. Chodíte vždy a všude pozdě
Každému se občas může stát, že někam přijde pozdě. Většinou se tak děje náhodou, souhrou okolností nebo díky špatnému naplánování. Pokud se vám to však stává pravidelně, znamená to, že váš čas má pro vás větší hodnotu než čas ostatních lidí.

2. Skáčete lidem do řeči
Často v hovoru přerušujete druhé, abyste ukázali, že to, co jim chcete říci, je důležitější, než co říkají oni? Znamená to, že jste přesvědčeni, že jedině vaše názory a myšlenky mají nějakou hodnotu, a že názory ostatních vás nezajímají.

3. Věříte, že jste lepší než ostatní
Jste přesvědčeni, že jste lepší než ostatní, co se vzhledu, inteligence nebo statusu týče, a že si proto zasloužíte lepší podmínky i lepší zacházení? I tak se projevuje arogance…

4. Jste přesvědčeni, že máte vždy pravdu
Nemůžete se smířit s pocitem, že byste se někdy mýlili nebo neměli pravdu? Ve snaze vysvětlit svá stanoviska a přesvědčit ostatní, že váš názor je správný, jdete často do extrémů? I to je zřejmě neklamným znamením, že patříte mezi arogantní jedince…

5. Záleží vám více na vašem postavení než na tom, co děláte a jaký je váš přínos
Při volbě zaměstnání je pro vás důležitější, čím se stanete, než co budete dělat a jaký bude váš přínos? Nejspíš vás nepřekvapí, když vám prozradíme, že i tohle bývá projevem arogance…

6. Pohrdáte projevy slabosti
Jakékoli projevy slabosti považujete za nenapravitelné selhání a lidmi, u kterých objevíte nějakou slabou stránku, pohrdáte.

7. Nedokážete být k sobě upřímní
Sebereflexe je pro vás velmi tvrdou disciplínou. Nejste schopni k sobě být upřímní, neboť nedokážete přijmout svoje chyby, omyly a selhání.

8. Rádi o sobě mluvíte
V rozhovorech a diskusích vyhledáváte příležitost, jak mluvit sám o sobě. Chcete být vždy středem pozornosti a strhává na sebe pozornost všemi způsoby. A ať řešíte jakékoli téma, vyžadujete od ostatních, aby souhlasili s vaším názorem.

9. Ten, kdo s vámi nesouhlasí, je váš nepřítel
Co si myslíte o lidech, kteří „vás nemusí“? Vnímáte je jako ohrožení svého dokonalého světa? Vaří se vám krev v žilách, jakmile slyšíte jejich jména? Nebo jen hledáte důkazy, které vám i všem okolo vás potvrdí, že jsou to hlupáci a idioti?

10. Máte problémy s budováním vztahů
Budování vztahů s ostatními je pro vás velmi obtížné. Časté negativní projevy vaší arogance od vás spolehlivě odeženou každého, kdo se ocitne na chvíli ve vaší blízkosti. Arogantní lidé také neváhají obětovat vztahy se svými přáteli a jinými lidmi v zájmu úspěchu nebo vlastního uspokojení.

11. Komplexem nadřazenosti kryjete nějakou vadu nebo poškození
Arogantní lidé mají téměř vždy nějakou Achillovu patu, kterou se snaží před ostatními skrýt. Arogance jim slouží jako ochranný štít, který chrání jejich zranitelnost a nejistotu.

12. Svou aroganci skrýváte pod maskou okouzlujícího člověka
Snažíte se za každou cenu získat pozornost ostatních svou okouzlující osobností. Je to však pouze maska, kterou lze snadno rozpoznat, protože svůj falešný magnetismus si nejste schopni dlouho udržet. Vaše arogantní ego se vždy nakonec projeví a rozbije ten okouzlující obrázek.
Poznali jste se v některém z těchto projevů?

Hanka

Sdílet.

Zanechat komentář