Mám špatného šéfa

0

V zaměstnání trávíte většinu svého života. Proto velmi záleží, s jakými lidmi se tam potkáváte a jaké s nimi máte vztahy. S největší pravděpodobností se vždy a všude vyskytne někdo, s kým budete mít problém. Pokud je však takovým člověkem váš šéf, znamená to pro vás problém zásadní.

Co v takové situaci dělat? Někdy je opravdu spolupráce nemožná a jediným možným řešením se zdá být výpověď nebo minimálně přesun na jiné oddělení. V mnoha případech však pomůže znalost a pochopení typu osobnosti svého nadřízeného, a pokud víte, jak s takovým člověkem jednat, může vám to pomoci změnit klima na pracovišti.
Vybrali jsme 6 osobnostních typů, s kterými jsme se během své pracovní kariéry setkali a s kterými se můžete nejčastěji v pracovním prostředí setkat i vy. Uvádíme jejich stručnou charakteristiku a způsob, jak s nimi komunikovat:

1. Pasivně agresivní osobnost
Vyhýbá se váš šéf kontaktu s vámi? Máte pocit, že vám dělá naschvály? Tváří se, že vás nevidí nebo že neslyší, co říkáte? Sice vám přímo nic nevytkne, ale když už je donucen s vámi komunikovat, pak komunikuje stroze nebo útočně, případně trousí uštěpačné poznámky? Pak se může jednat o pasivně agresivní osobnost.
Pasivní agresivita je strategie využívaná lidmi, kteří se nedokáží druhým postavit přímo. V praxi se to projevuje tak, že dojde-li ke střetu názorů, pasivně agresivní osobnost udělá vše pro to, aby se vyhnula konfrontaci. Tím, že nevyjádří své názory, však problém nezmizí, naopak uvězněn uvnitř bobtná a narůstá do obrovských rozměrů, což nakonec působí mnohem destruktivněji. Místo aby s vámi váš partner mluvil o tom, co se mu nelíbí, přetaví svoji nespokojenost do různých nepřímých forem chování a jednání k vaší osobě: záměrně vám nevychází vstříc, trousí sarkastické poznámky, bývá úsečný, strohý, podrážděný.

Řešení takové situace je velmi obtížné, protože se často může zdát, že jste si poznámky a chování svého šéfa jen špatně vyložili. Navíc člověk si často ani neuvědomí, že nepříjemné projevy souvisejí s problémem, který vznikl před nějakým časem.

V každém případě si je třeba uvědomit, že chování těchto jedinců nelze změnit, pokud oni sami nebudou chtít. Příčiny pasivně agresivního chování tkví hluboko v osobnosti jedinců, kteří jím trpí. Většinou bývají důsledkem jejich nízkého sebevědomí; svým chováním se snaží druhé přesvědčit o své nadřazenosti, manipulovat s nimi, ranit je a vrátit jim příkoří, které jim podle nich ostatní páchají. Několik věcí pro zlepšení situace však přece jen udělat můžete:

• Naučte se ohradit. Pokud jsou vám způsob komunikace nebo chování vašeho šéfa nepříjemné, dejte mu to jasně najevo. Ukažte svému šéfovi, že se vám nelíbí, je-li hrubý nebo agresivní nebo že jeho komentáře nejsou podle vás v pořádku. Naučte se rozeznávat znaky pasivní agrese a naučte se proti nim ohradit. Proti těmto projevům je třeba zasáhnout včas, protože později, když se takové chování stane běžnou normou, to může být mnohem obtížnější

• Nesnažte se kontrovat podobně nepříjemným nebo agresivním způsobem. To vám nic pozitivního nepřinese, naopak by důsledky mohly být kontraproduktivní. Naučte se věcným a klidným způsobem reagovat na pasivně agresivní chování v okamžiku, kdy k němu dochází, dáte tak svému šéfovi jasně najevo, že jeho chování není v pořádku a že jeho rozhořčenost není na místě. Pokud váš šéf uvidí, že se tento styl chování ve vašem případě míjí účinkem, máte šanci, že s tím přestane.

• Udržujte si odstup. Komunikace s pasivně agresivním jedincem bývá značně vyčerpávající. Většinou se neodehrává v úrovni logiky, a proto je na ni velmi těžké reagovat. Proto pokud to bude možné, snažte se udržovat si odstup. Zásadně nepokračujte v hádce, kterou pasivní agresor vyvolal, neboť nikdy nepovede k uspokojivému výsledku. Jejím cílem není dobrat se smysluplného vyřešení nějakého problému, nýbrž pouze snaha, abyste trpěli stejně tak jako on.

Příště: 2. Manipulativní osobnost

Sdílet.

Zanechat komentář