Networking – nový trend v podnikání

0

Přední odbornicí na oblast networkingu je u nás Kamila Zárychtová (viz rozhovor Business for Breakfast – moderní networking v Čechách). A protože networking je momentálně jedním z nejefektivnějších způsobů, jak získávat nové zákazníky a nové zakázky, v našem seriálu vám bude postupně přinášet tipy a rady, jak tuto metodu co nejlépe využít. A první díl našeho seriálu je tady…

Ještě před 5 lety byl networking v České republice více méně neznámým pojmem. Lidé si ve spojení s tímto slovem většinou vybavili počítačovou síť či multilevelové řetězce.

Dnes se networking zabydlel především v podnikání a stal se nezbytnou součástí byznysu. Při bližším pohledu však vidíme, že většina podnikatelů si pod tímto pojmem stále představuje jen sběr nových vizitek a hledání nových kontaktů.

Networking je přitom soubor aktivit, které nabízejí mnohem větší a efektivnější možnosti, než je pouhé získání nového kontaktu. V networkingu jde především o navazování a budování dlouhodobých kontaktů a udržování dobrých vztahů. Hlavním cílem networkingu je, aby si vás lidé pamatovali, věděli, kdo jste a co děláte a mohli vám být přínosem ve chvíli, kdy je budete potřebovat. Například radou nebo doporučením, ale především možností býti doporučen těm, kteří  právě potřebují  produkt, jež vaše firma nabízí.

Networking je způsobem obchodování. Můžeme jej označit za nový „business style“, kdy jde o to, abychom se stali „správným člověkem“, „ve správný čas“ a „na správném místě“. V networkingu udržujeme tak dobrý vztah s lidmi kolem sebe, že až budou potřebovat oni nebo někdo z jejich okolí pomoci v oblasti, která je naším byznysem, obrátí se právě na nás a ne na nikoho jiného.

Je známým faktem, že jen 3 % lidí si od vás koupí na prvním setkání. Zbytek bude vaše služby potřebovat až za pár měsíců, za rok nebo dokonce za několik let. Otázkou je, co děláte pro to, aby si za pár měsíců nebo let vzpomněli právě na vás. A právě zde má networking své nezastupitelné místo.

S pomocí networkingu můžete velmi dobře:

 • Šířit jméno a povědomí firmy cenově efektivním způsobem
 • Vytvořit kvalitní zdroj pro nové kontakty
 • Posílit vztahy s existujícími klienty
 • Oživit vztahy s dřívějšími klienty
 • Mluvit přímo s těmi, kdo mají rozhodovací pravomoce, bez nutnosti podrobení se důkladnému prověření osobní asistentkou nebo recepční
 • Mít k dispozici v případě potřeby pomoc pohotově, za nižší výdaje než je na trhu běžné
 • Přidat osobní tvář k produktům vaší firmy
 • Společenským způsobem informovat své okolí o novinkách z vaší firmy 

Je třeba mít na paměti, že networking funguje jinak než klasická reklama. V networkingu nejde o okamžitý zisk, je to záležitost dlouhodobá, která přináší výsledky v dlouhodobém horizontu. Začít s networkingem teprve ve chvíli,  kdy vám dojdou zakázky, je pozdě. 

Proč „dělat networking“

Co tedy vlastně znamená „dělat networking“? Velmi laicky do networkingových aktivit patří vše, co se týká navázání nových kontaktů, jejich budování a udržování, realizace společného byznysu a následného servisu a další péče o budování a udržení kontaktů. Lidé musí mít chuť a důvod vám pomáhat k doporučení, dělat s vámi byznys a být rádi, že znají právě vás. Pro zjednodušení jsem sestavila malý seznam aktivit, které určitě patří v networkingu k těm nejdůležitějším:

 • Rozšiřujete si svůj okruh kvalitních lidí, které kolem sebe máte, tzn. poznáváte se s novými lidmi
 • Budujete a pečujete o vztahy se svým stávajícím okruhem kontaktů
 • Budujete dlouhodobé obchodní vztahy s těmi nejdůležitějšími lidmi nad rámec dodavatel-odběratel
 • Hledáte způsob, jak si můžete být s dalšími podnikateli vzájemným přínosem
 • Informujete o tom, co děláte, nebo čím se zabývá vaše firma a jaká doporučení právě hledáte
 • Vytváříte nové zdroje pro získání doporučení pro svoji firmu
 • Vystupujete v roli experta ve svém oboru

Autor: Kamila Zárychtová

 

Sdílet.

Zanechat komentář